Tarifat e Kurseve

NGA DATA 1 Nentor 2020 v.o. Një orë mësimi = 45 min TARIFAT E KURSEVE NË GRUP TË GJUHËS ITALIANE NIVELET A1-A2 (50 ORË) 5/10 STUDENTË: 15000 LEKË, 3/4 STUDENTË: 25000 LEKE, NIVELET B1-B2 (60 ORË) 5/10 STUDENTË: 18000 LEKE, … Continue reading Tarifat e Kurseve