Tarifat e Kurseve


NGA DATA 1 Nentor 2020 v.o. Një orë mësimi = 45 min

TARIFAT E KURSEVE NË GRUP TË GJUHËS ITALIANE

NIVELET A1-A2 (50 ORË)

5/10 STUDENTË: 15000 LEKË,

3/4 STUDENTË: 25000 LEKE,


NIVELET B1-B2 (60 ORË)

5/10 STUDENTË: 18000 LEKE,

3/4 STUDENTË: 30000 LEKE,


TARIFAT E KURSEVE INDIVIDUALE TË GJUHËS ITALIANE

MBI 30 ORË MËSIMORE: 1500 LEKE / ORA

21 – 30 ORË MËSIMORE: 1700 LEKE / ORA

11 – 20 ORË MËSIMORE: 2000 LEKE / ORA

1 – 10 ORË MËSIMORE: 2300 LEKE / ORA


BANKA: Intesa Sanpaolo Bank AlbaniA PËRFITUESI: Scuola Italiana a Tirana IBAN €: AL30208110080000020851035302 IBAN LEK: AL57208110080000020851035301 KODISWIFT: USALALTR PËRSHKRIMI: Emër Mbiemër, KURSI


BANKA: Banka Kombetare Tregtare PËRFITUESI: Scuola Italiana a Tirana IBAN €: AL5720511258003926CLPRCFEURH IBAN LEK: AL3620511258003926CLPRCLALLJ KODI SWIFT: NCBAALTXXXX PËRSHKRIMI: Emër Mbiemër, KURSI