Regjistrim


header_iscrizione_sito

Regjistrim në provim

Regjistrim në provimin PLIDA
Plotësoni formularin e mëposhtem pasi të keni kryer pagesën e tarifës së provimit PLIDA pranë BKT ose Intesa Sanpaolo Bank në llogarinë e Scuola Italiana a Tirana.

Shkarko këtu të dhënat bankare dhe tarifat përkatëse.

Regjistrimet për provimet e sezonit të shtatorit mbyllen më dt. 11 shtator 2020, ora 15:00.