Klasat


Klasa e Pestë

Mësues kujdestar: Simone Andreozzi
Klasa ndjek një program prej 30 orësh javore që shtrihet në 40 orë për nxënësit qe zgjedhin kohën e plotë.

Orari Klasa 5

🇮🇹 Italisht - Histori - Gjeografi (9 orë)
🇮🇹 Matematikë - Shkenca (7 ore)
🇦🇱 Gjuhë Shqipe (5 ore)
🇬🇧 English (4 ore)
🇮🇹 Art - Muzikë (3 ore)
🏀 Edukim Fizik (2 ore)

Klasa e Tretë

Mësuese kujdestare:

Paola Manca Frommann

Klasa ndjek një program prej 30 orësh javore që shtrihet në 40 orë për nxënësit qe zgjedhin kohën e plotë.

Orari Klasa 3

🇮🇹 Italisht - Histori - Gjeografi (9 ore)
🇮🇹 Matematikë - Shkenca (7 ore)
🇦🇱 Gjuhë Shqipe (6 ore)
🇬🇧 English (4 ore)
🇮🇹 Art - Muzikë (3 ore)
🏀Edukim Fizik (1 orë)

Klasa e dytë

Mësuese kujdestare: Concetta Marotta
Klasa ndjek një program prej 30 orësh javore që shtrihet në 40 orë për nxënësit qe zgjedhin kohën e plotë.

Orari Klasa 2

🇮🇹 Italisht - Histori - Gjeografi (9 orë)
🇦🇱 Gjuhë Shqipe (8 orë)
🇮🇹 Matematikë - Shkencë (7 orë)
🇮🇹 Art - Muzikë (3 orë)
🇬🇧 English (2 orë)
🏀 Edukim Fizik (1 orë)

Klasa e Parë

Mësuese kujdestare: Daniela Corrias
Klasa ndjek një program prej 30 orësh javore që shtrihet në 40 orë për nxënësit qe zgjedhin kohën e plotë.

Orari Klasa 1

🇮🇹 Italisht - Histori - Gjeografi (9 orë)
🇦🇱 Abetare (8 orë)
🇮🇹 Matematikë - Shkencë (7 orë)
🇮🇹 Art - Muzikë (3 orë)
🇬🇧 English (2 orë)
🏀 Edukim fizik (1 orë)

Klasa e Parashkollorit

Mësuese kujdestare: Arta Shahini
Klasa ndjek një program prej 30 orësh javore që shtrihet në 40 orë për nxënësit qe zgjedhin kohën e plotë.

Orari Klasa 0

🇮🇹 Italisht (8 orë)
🇦🇱 Gjuhë Shqipe dhe Qytetari (7 orë)
🇦🇱 Matematikë - Shkencë (6 orë)
🇮🇹 Art - Muzikë (3 orë)
🏀 Edukim Fizik (2 orë)
🇬🇧 English (1 orë)

Një qëllim të përbashkët

null
“Të zgjojmë kënaqësinë e krijueshmërisë dhe të njohurisë”
null

Oneda Tafa

null
Gjuhë shqipe

Katayun Shamlu

null
Anglisht

Mirko Sorbo

null
Muzikë

Sara Alesi

null
Mësuese kujdestare e klasës së parë për vitin shkollor 2020-2021