Mësimet në distancë


Të dashur prindër dhe nxënës,
siç është komunikuar nga Ministria e Arsimit me dt. 1 prill 2020, shkollat do të mbeten të mbyllura deri ne fund te emergjences Covid-19. Por, mësimi në distancë vazhdon rregullisht. Studim të mbarë!